Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi

Hoş geldiniz! Hizmet Ofisi olarak kişisel verilerinizi koruma konusuna büyük bir önem veriyoruz. Bu metinde, kişisel verilerinizin nasıl işlendiğine dair detaylı bilgileri bulabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması ve Öncelikli Hedefimiz

Hizmet Ofisi olarak, kişisel verilerin korunması Anayasal bir haktır ve en yüksek önceliklerimizden biridir. Bu doğrultuda, sürekli güncellenen bir sistem kurarak kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamayı amaçlıyoruz.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Topladığımız kişisel veriler, aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir:

 • Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve iş süreçlerinin yürütülmesi.
 • Şirket faaliyetlerinin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini.
 • Sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için çalışmaların yapılması ve ilgili süreçlerin yürütülmesi.
 • Ürün ve hizmetlerin kişiselleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması.
 • İnsan kaynakları politikalarının planlanması ve uygulanması.

Verilerin Aktarılması

Topladığımız kişisel veriler, yukarıdaki amaçları gerçekleştirmek için iş/çözüm ortaklarımıza, grup şirketlerimize, tedarikçilerimize, yargı makamlarına ve yetkili kamu kurumlarına sınırlı olarak aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri İşleme Yöntemleri ve Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, iş ilişkisinin yürütülmesi amacıyla doğrudan sizden, sözleşmeler, kamera kayıtları, matbu formlar, posta, elektronik posta, fax ve diğer iletişim kanalları aracılığıyla işlenmektedir. İşleme, Kanun'un belirttiği şartlar ve mevzuata uygun hukuki sebeplere dayanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibi Hakları

Kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme.
 • Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve kullanıldığını öğrenme.
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme.
 • Eksik veya yanlış verilerinizi düzeltme talebinde bulunma.
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme.
 • Otomatik sistemlerle yapılan işlemlere itiraz etme.
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı işlenmesi durumunda zararın giderilmesini talep etme.

Haklarınızı Kullanma Yöntemi

Yukarıdaki haklarınızı kullanmak için, Hizmet Ofisi'ne yazılı olarak başvurabilirsiniz. Bu başvuruları aşağıdaki yollarla iletebilirsiniz:

 • İlgili başvuru formunu doldurarak "ŞEYHLİ MH.EMRE C. ŞELALE SK. NO: 2 İÇ KAPI NO: 1 PENDİK/ İSTANBUL" adresine elden teslim edebilirsiniz.
 • Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yukarıdaki adrese gönderebilirsiniz.
 • Güvenli Elektronik İmza ile imzalayarak info@hizmetofisi.com.tr adresine e-posta ile iletebilirsiniz.
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabınızdan göndererek başvurunuzu iletebilirsiniz.

Başvurularınız Türkçe olarak yapılmalı ve talebinizi açık ve anlaşılır bir şekilde içermelidir. Talebinizi iletebilmek için kimlik belgesi gibi kimliğinizi tespit eden belgeleri eklemeniz gerekmektedir.

Daha fazla bilgi ve detaylar için, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamızı https://www.hizmetofisi.com.tr adresinden inceleyebilirsiniz.

Hizmet Ofisi olarak, kişisel verilerinizi koruma ve gizlilik konularına olan hassasiyetimizi koruyoruz ve bu ilkeye bağlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.